20-21.2.2017 ordnar vi igen

FLINK VINTERKUL I KARIS
Hantverkslägret för barn i lågstadiet som vill jobba med händerna och prova på olika hantverkstekniker och material.


Det finns tre platser kvar, anmälan via tel. 040 716 6839

Kursplats  Gardbergs hus, Nabogatan 20, Karis

Tidpunkt   må-ti 20-21.2.2017 kl. 10-14

Avgift       25 euro (inkl. deltagaravgift, material och försäkring)

Planera_ditt_foretagarar.jpg

Nu är den här! Kursen som hjälper dig planera ditt år som företagare inom hantverksbranschen och andra kreativa yrken.

Planera ditt hantverkarår
– kurs med Existens kommunikationsbyrå  

Kursen ger dig verktyg för att sköta din marknadsföring enkelt, praktiskt och effektivt. Du får kunskaper som sparar tid och energi, så att du kan fokusera på ditt kreativa arbete. Du lär dig de olika sociala kanalerna och hur du får en bra hemsida utan att bli ruinerad. Under kursen arbetar vi tillsammans fram din årskalender, där all din verksamhet ingår.

Föreläsare: Maria Norrlin-Asplund och Anne Manner, Existens kommunikationsbyrå
Tid: 4-5 mars 2017, lördag kl. 10.30 – 16.30 med en timmes lunch, söndag kl. 9.30 – 12.30.
Plats: Gardbergs hus, Nabogatan 20, 10300 Karis
Pris: 20 €, lunch (på lördag) och kaffe ingår!

Mer ingående om programmet:

Vad behöver du för din synlighet

Genomgång av:
-din vision
-produktens egenskaper
-din målgrupp

Marknadsföring genom viktiga kanaler:
-fungerande och lätthanterlig hemsida
-sociala medier
-via egna kanaler
-via nätverk

Säljande texter:
-bygg texter som fångar läsaren
-skapa innehåll som håller läsarens intresse vid liv
-mejsla fram en egen stil
-de viktigaste, dagsaktuella språkreglerna

Bygg synlighetsschema för ett år, vi ger dig grunden och praktisk vägledning med följande delar:
* Vem är din målgrupp, var finns de och hur handlar de?
* Hur använder du ett kundorienterat sätt i din kommunikation
* Vilka är dina konkurrenter?
* Förstå vikten av att hålla koll på deras marknadsföring
* Din produkts fördelar, egenskaper och värden skall synas utåt. Vi besvarar frågan hur.
* Förstå målgruppens behov och få verktyg som hjälper dig i din kommunikation
* Val av media
* Vikten av att kommunicera och skapa innehåll som håller målgruppens intresse vid liv.
* Förstå betydelsen av att ha en röd tråd i din marknadsföring.
* Ditt varumärke är din produkt men även din logo, dina annonser och ditt sätt att kommunicera etsar sig fast i målgruppens minne.
* Inse betydelsen av upprepningar.
* Foton säger mer än tusen ord. Hurudana bilder vill din målgrupp se?
* Färgernas betydelse i kommunikationen

Anmäl dig här!

 

 

209kb_ny_logo_orig_web.jpg