Vårmöte

Nylands hantverk håller stadgeenligt vårmöte tisdag 27 mars 2018 kl. 17.00. Platsen är Ågatan, Borgå.

Vänligen bekräfta per tel. 040 716 6839 eller per epost info@nylandshantverk.net om du deltar i vårmötet senaste måndag 19.3 så att vi kan reservera kaffe och dopp. Kom ihåg att anmäla ev. allergier.

Hantverksskolan Flink i Borgå

inleder vårterminen tisdag 9.1.2018  -  det finns plats för nya barn i lågstadieåldern.

Silverkursen i Ekenäs

startar torsdag 25.1.2018  -  kursen är fullsatt.

Korgmålningskurs i Karis

hålls i Karis 10.3.2018 - anmälan via kursanmälan i balken